Távlatok folyóirat

Nyomtatóbarát változatSend by email

A Távlatok - a magyar jezsuiták negyedéves világnézti, lelkiségi és kulturális folyóirata - 2010 őszétől kezdve csak interneten folytatja működését. Időszerű témákról nagyobb lélegzetű tanulmányokat (magyar és idegen szerzőktől), valamint könyvismertetéseket olvashatnak honlapunkon. Megtalálják összes, 87 számunk repertóriumát, továbbá az Archivumban (év végére) valamennyi szám teljes szövegét, amelyet szabadon letölthetnek. A legújabb, már csak a honlapon mejelenő írásokat az Olvasóterem hivatkozásnál találhatja meg a kedves Olvasó.

www.tavlatok.hu